Biblioteket informerer
Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern (nbbf.no) har byttet navn til Nettbiblioteket og fått nye nettsider. Du finner oss nå på www.bufdir.no/bibliotek/

Nettbiblioteket samler og tilgjengeliggjør kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering. Samlingen består av forskningsrapporter, artikler, fagspesifikke tidsskrifter og rettskilder.

Har du spørsmål eller ønsker - ta kontakt med oss på:
bibliotek@bufdir.no

Sist oppdatert 30.10.2014
Søk i biblioteket
Skriv inn et eller flere søkeord og trykk på Søkeknapp eller [ENTER]
Kunnskap til bruk i møte med barn, unge og familier
Emnemenyen til venstre gir enkel tilgang til litteratur i biblioteket som kan være nyttige for deg som jobber med barn, unge og familier.

Litteraturen er delt inn i tre kategorier under hvert emne. ”For praksisfeltet” viser veiledere, håndbøker, sammenstillinger og lignende dokumenter. Under ”Sentrale dokumenter” finner du aktuelle rapporter og artikler om emnet. ”Fra hele basen” gir treff på alle dokumenter som er knyttet til emnet du har valgt.

Sist oppdatert 02.01.14
a++a++a

System speaking...Reindex-melding

[Lukk boksen]